Artikler

Jeg deler ud af de erfaringer, principper og praksisser, jeg har fået på vej hjem i kroppen

Kom i kontakt med dine kerneværdier

Kan du føle dig forvirret i livet?

Og træffer du mange større beslutninger udfra:
- hvad vores kultur dikterer,
- din familie og venner godkender
- hvad vi tænker gør dig glad?

Når vi giver vores livsvalg fra os, kan vi føle, at vi går på kompromis med vores kerne og værdier. Når vi gør det over lang tid, kan vi glemme at forbinde os indadtil for at søge svar.

Det mærkes i kroppen som spændinger, stress, knuder i maven og mangel på flow.

Det kan føles som livet bliver levet for os og vi ikke lever livet. Hverdagen går med alle de gøremål, som vi tænker er vigtige. Og vores egne drømme og kreativitet udskydes.

I BevidsthedsBerøring skabes tid og rum til at mærke kroppen og komme i kontakt med ens kerne. Det kan være med til at vi træffer vores valg i livet som er i større overenstemmelse med vores natur og værdier. Hvilket skaber mindre forvirring og retning i vores liv, da vi kommer i kontakt med vores:

- Ressourcer
- Kreativitet
- Indre ro

Som er vores indre kompas.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale, hvor vi kan afklare om BevidsthedsBerøring kunne være et redskab for dig i din personlige udvikling.

Læs mere om BevidsthedsBerøring her

BevidsthedsBerøring

Hvad mener jeg med hjem i kroppen?

Vi tænker 60.000 tanker om dagen og 95 procent af dem, var det samme, du tænkte på igår. Sindet har en tendens til overanstrengelse og kan skabe en hektisk og rastløse oplevelse inde i os. Tankerne støjer ofte så meget, at vi går glip af det, der sker omkring os.

Vores evne til at tænke er enestående i dyreriget, men opnår først den fulde værdi, når den bliver genforenet med kroppens rolige og nærværende intelligens. Vi kan ikke “slukke” for tankemylderet, men vi kan lade vores opmærksomhed hvile i kroppen og åbne op for vores sensitivitet til verden.

Sindet er god til at opdele og skabe teori, så vi bedre kan overskue verden. Men bagsiden er, at det skaber en adskillelse til virkeligheden. Det resulterer i værdier som kontrol, bedømmelse og fornuft ud fra abstraktioner, som kan være gode i nogen situationer, men er blevet dominerende i stort set alle situationer i vores kultur. Lige fra løsninger på klimakrise og social ulighed til vores valg om familieliv, karriere og hvor vi skal bo. Når vi træffer beslutninger herfra, vil det være på baggrund af en idé om verden. Når du ikke er nærværende til øjeblikket, vil du gå glip af den information øjeblikket indeholder. Vi træffer altså vores beslutninger ud fra en lille del af vores evner. Det er kernen til mange af de udfordringer, vi står overfor i den moderne verden. Og som Einstein har sagt: “problemer kan ikke løses med samme tænkning, som har skabt dem”.

Den måde vi relaterer til kroppen, er samme måde vi relaterer til verden. Derfor mener jeg (og heldigvis mange andre), at komme hjem i kroppen er et vigtigt arbejde, i den tid vi lever i. Når vi er hjemme i kroppen, træder vi ind i væren, hvorfra vi kan lytte til verden igennem alle kroppens sanser. Det betyder ikke, at vi helt skal stoppe med at gøre noget, men at det vi gør, kommer et andet sted fra. Vi kan i højere grad agere fremfor kun at reagere i verden. Da både maven (tarmene mm) og hjertet har et rigt og kompleks netværk af neuroner og neurotransmittere betragtes de nu som hjerner, der i ligeså høj grad informerer og kommunikere med sindet og resten af kroppen (Du kan læse mere om det på HeartMath Institute og Tarme med Charme m.fl.). Det er altså mere end metaforer, når vi snakker om mavefornemmelse eller at have noget på hjertet. Når vi kigger til andre kulturer, kan vi se at det har været anerkendt i lang tid og vi kan få inspiration til en anden måde at være i verden på (læs fx “Original wisdom” af Robert Wolff) .

Kroppen er vores anker her i verden. Kroppen ved at den er skabt af Jorden og hører til i helheden her. Det er igennem den af vi etablerer vores jordforbindelse. Kroppen er i konstant kommunikation i det indre miljø, som er i konstant vekselvirkning med de ydre omgivelser for at opnå balance.

Det er lige netop, hvad det handler om, når jeg kalder det for hjem i kroppen – balance eller harmonisering. Vi kan balancere på et ben, men det er ikke en funktionel position, hvis vi gerne vil bevæge os rundt. Kroppen søger balance fra to ben, som når vi går og løber. Det samme gælder for vores bevidsthed i hovedet og kroppen. Vi har igennem længere tid nu værdisat hovedets tænkning over sansninger, fornemmelser og følelser. Vi skal lære at hengive os til kroppens intelligens, så sind, krop og omgivelser kan genforenes og harmoniseres, som den helhed det er. Når vi er forankret i kroppen, kan vi gøre fuldt brug af vores evner som mennesker, til det bedste for os selv, de nærmeste og verden.

Du kan læse mere om hvordan du kan starte på, at bevæge dig hjem i kroppen igennem BevidsthedsBerøring og “Hjem i Kroppen” workshops her på hjemmesiden.

Hvis du resonerer med dette indlæg, kan du tage kontakt til mig og tage en uforpligtende samtale om et mulig samarbejde

Læs mere om BevidsthedsBerøring her

Hvad har BevidsthedsBerøring betydet for mig?

 

Min oplevelse efter 20+ BevidsthedsBerøring sessioner

Jeg er blevet mere bevidst om, hvem jeg er i min essens. Jeg er blevet klar over nogen af de lag, der er lagt på mig gennem mit liv. Både med hensyn til oplevelser, kultur og fortællinger. Jeg kan bedre se mine egne værdier og ressourcer. Mit selvværd er blevet styrket, da jeg er blevet set og kommet tættere på mit naturlige selv. Jeg føler, jeg er blevet mere helhjertet, i den jeg er og det jeg gør.

BB har styrket min kropsbevidsthed på et andet plan end jeg har oplevet gennem meditation, bevægelse og idræt. Det at jeg er blevet spejlet med berøring og ord, har gjort mig bevidst om holdninger, mønstre og attitude, jeg ikke vidste jeg havde. Jeg oplever at kunne give mere og mere slip på det, der ikke tjener mig mere. Samtidig kan jeg mærke, at der er nogle indgroet vaner, som kræver opmærksomhed og tålmodighed at ændre.
Jeg er blevet mere nærværende og kan bedre agere på min omgivelser i stedet for at reagere. Jeg oplever især i mine tætte relationer, at jeg har mere overskud i samværet med dem.
Jeg er blevet mere sensitiv eller nærmere mere klar over, hvor sensitiv jeg er. Jeg kan se hvor mange kræfter, jeg har brugt på at holde indtryk ude i mange situationer, for at kunne være i dem. Det har stresset mit system meget. Nu kan jeg bedre vælge, hvad jeg udsætter mig selv for, trække mig, når jeg har brug for det uden dårlig samvittighed. Jeg kan begynde mere bevidst at bruge, den som en styrke blandt andet i BB-arbejdet. Jeg kan også bedre se min børns sensitivitet og styrke dem i den.

BB har åbnet op for den åndelige verden for mig og jeg træder i højere grad ind i den. Jeg har opdaget, at jeg ofte har en fornemmelse, når noget er rigtigt og tør stole mere på det uden at kunne forklare hvorfor. Den verden vil åbne sig mere og mere op for mig, da jeg kan mærke, at en stor del af min førhenværende ubevidste længsel lægger her. Heri ligger også den forbindelse jeg havde til dyr og natur som barn. Den har ligget og slumret og er ved at vækkes til live igen. Jeg kan mærke, at den rette vej for mig er at facilitere genforbindelsen til kroppen igennem BB og bevægelse, samt at genoprette forbindelsen med naturen og alle dens væsner.

BB har derfor i høj grad sporet mig ind på min kerne og en meningsfuld retning i livet. Arbejdet har været med til at indse mine styrker og hvordan jeg kan sætte dem i spil. Det har øget mit selvværd og min tillid til verden.

Nu er jeg klar på at give BevidsthedsBerøring videre til andre der gerne vil hjem i kroppen og ind til kernen.

Kontakt mig for en uforpligtende snak, hvis du er nysgerrig på om BevidsthedsBerøring kunne være et redskab for dig.

Læs mere om BB her:

Velkommen til hjem i kroppens blog

At komme hjem i kroppen og blive mere kropsbevidst, hjælper os med at blive mere indsigtsfulde. Jeg tror, at det er igennem kroppen, vi har mulighed for at mærke den grundlæggende natur i os selv og i livet.

Her på bloggen udtrykker jeg min tilgang til krop og bevægelse, som ligger til grund for mit arbejde med BevidsthedsBerøring, workshops og 1:1 facilitering.

Jeg deler ud af de erfaringer, principper og praksisser, jeg har fået på min egen vej hjem i kroppen. Jeg håber det kan hjælpe dig med at finde din vej til at leve et liv fra din kerne. 

“Vejen ind er vejen ud” Chris Griscom