Om Jonathan

Hej, jeg hedder Jonathan Lilliendal.

Mit bidrag

Jeg har dedikeret mit arbejde til at hjælpe andre med at bevæge sig hjem i kroppen. Jeg faciliterer krop- og bevægelsesoplevelser, der åbner op for vores sansning og bevidsthed. Jeg tror på, at de udfordringer vi oplever personligt og kollektivt i den moderne verden, bunder i adskillelsen mellem hovedet og kroppen. Jeg hjælper folk, der gerne vil hvile i deres sande indre natur, ved at genforene hovedets tænkning med kroppens dybe, nærværende og rolige intelligens. Min opgave som sparringspartner i denne proces er, at gå ved din side, spejle og lytte, snarere end at give gode råd.

Min historie (kort fortalt)

Jeg levede et meget aktivt idrætsliv som barn og ung. Jeg spillede først tennis i mange år og herefter beachvolley på eliteplan. Jeg blev dog ofte skadet og jeg mistede begejstringen når det legende element forsvandt, i det store fokus på præstation. Jeg var glad for bevægelse, legen og udfordringen, men jeg trivedes ikke i en konkurrencekultur. Den fik ikke det bedste frem i mig. Når jeg ser tilbage havde jeg det aller bedst i naturen som barn - og sådan er det stadig. Jeg havde en forbindelse med dyr og landskabet, som har stor betydning for, hvor jeg er i dag.

Verden og kroppen blev åbnet op for mig, da jeg først gik på idrætshøjskole og derefter studerede idræt og sundhed på universitetet. Jeg blev især blev fascineret af friluftsliv og en oplevende tilgang til bevægelse, hvor vi har mulighed for at forbinde os og lege med livet. Jeg underviste i mange år i idræt og bevægelse på universitetet og højskole.

Da jeg blev far, vågnede jeg op til vores kulturs udfordringer. Jeg blev især opmærksom på udryddelsen af dyrearter og klimakrisen. Det berørte mig meget og som far kunne jeg bedre se konsekvenserne af vores livsstil på lang sigt. Jeg havde svært ved at se meningen med mit arbejde i undervisning af idræt. Det gjorde, at jeg efter en stresset og deprimeret periode skiftede kurs. Jeg vil gøre mit bidrag til at genetablere forbindelsen til os selv, hinanden og verden. Efter en del søgen fandt jeg ud af, at vores (manglende) kropsbevidsthed har alt at gøre med de kriser, vi står overfor. Vi skal kunne mærke os selv, for at kunne mærke vores samhørighed med verden. Og det er fra denne bevidsthed, vi kan tage ansvar og handle. Det er ikke nok med fakta og tabeller om klimakrise og artsudrydelse. Tænkning fører til konklusioner og følelser fører til handling. Jeg kan nu se hvordan min viden om krop, bevægelse og undervisning samt mit tålmodige og nærværende væsen kan sættes i spil på en meningsfuld måde. Kroppen er vores hjem, og kroppen har hjemme på Jorden. Lad os passe godt på vores hjem.

Jeg har senest uddannet mig til BB-facilitator (BevidsthedsBerøring), for at få endnu mere erfaring med den menneskelige konstitution og forbindelsen mellem krop, sind, sjæl og omverden. BB har lært mig, at vi alle inderst inde er hele, ressourcefulde og kreative mennesker, som vil det bedste. Det er lige præcis det, vi skal give plads og næring.

“the body knows … that it belongs to the world, expresses the world, is held by the world and shares in all that happens to the world” Philip Shepherd

Mit bidrag tager nu form som BB-sessioner og workshops.

Lidt mere om mig

Jeg er far til to skønne børn på 3 og 6, som er mine største lærermestre. Jeg er ægtefælle til Camilla, min livsledsager og sparringspartner. Vi bor på det dejlige sydfyn lige i indgangen til en skov, hvor vi elsker at bygge huler, klatre i træer og tage på tur til havet. Vi har en kat, Frigga, som lærer os mere om bevægelse og krop. Når jeg har tid er jeg ivrig studerende af kropsbevidsthed, naturlig bevægelse, dybdeøkologi og natur spiritualitet.

“You only have to let the soft animal of your body, love what it loves.” Mary Oliver

Kontakt mig for en uforpligtende samtale, der kan klaregøre et muligt samarbejde.