Om Hjem i Kroppen

Hvile i din sande indre natur

Hjem i Kroppens tilbud er for dig, der arbejder med dig selv og ønsker at skabe bevidst kontakt til kroppens skjulte viden og benytte den til harmonisering og selvforståelse. For dig der gerne vil læse mere og er nysgerrig på de principper og koncepter Hjem i Kroppen bygger på præsenteres de herunder. Det er dog vanskeligt at beskrive med ord, da det er sanselige og fysiske oplevelser. Måske hjælper det at mærke efter i kroppen, når du læser for at få en bedre fornemmelse af det beskrevet.

Tid til at vågne op

Hjem i Kroppen tilbyder redskaber til selvforståelse og opdagelse af dine passioner og livsformål for en dybere og mere meningsfuld oplevelse af livet. I en tid med store forandringer, har vi alle muligheden og ansvaret for at vågne op og besvare de individuelle, sociale og globale udfordringer, vi står over for. Vi er blevet bevidste om, at vi som mennesker har stor evnen til at skade - os selv, hinanden og de andre levende væsner på Jorden. Vi har ligeledes en kæmpe kapacitet til kærlighed, tilgivelse, kreativitet, barmhjertighed, transformation og healing. Det er alle de millarder af individuelle valg, vi træffer hver især, der afgøre kvaliteten af vores liv og det miljø vi lever i. Udgangspunket for Hjem i Kroppen er, at alle inderst inde er kompetente og kærlige mennesker. Nogen gange reagerer vi uhensigtsmæssigt på nogen usunde omstændigheder. Hvis det gentager sig mange gange, kan vi helt glemme vores kerne, men den er stadig intakt i os. Forestil dig hvilken kraft det ville have, hvis vi alle havde evnen til at genopdage og udleve den kerne og vores formål. Vi må stille spørgsmålet “hvem er jeg og hvad er jeg her for at bidrage med?”. Der findes mange veje, man kan tag til denne bevidstgørelse. Hjem i Kroppen er et sted, du kan finde støtte i den proces igennem kroppen. Men hvorfor lige igennem kroppen?

Evolutionen i kroppen

Hjem i Kroppen er en opdagelse af menneskets natur. Vores bevidsthed har udspring i alle kroppens dynamikker, som er udviklet gennem 2,4 milliarder års evolution. Angst, sult, længsel, yngelpleje, seksualitet, sanselighed, forståelse, skam og gruppetilhørsforhold, nysgerrighed m.m. er direkte knyttet til kroppens 8 hjerner - bevidsthedsniveauer.

Hvis vi tror, at vores tanker er det overordnede i menneskekroppen, så har vi ikke forstået vores egen natur. Kroppen har tusinder af forsvarsmekanismer, som den har udviklet gennem evolution. Når vi bliver udsat for uro, krise eller farer, sætter reptilhjernen, regnormehjernen og insekthjernen øjeblikkelig ind over den logiske tænkning. Derfor kan stress, angst, udbrændthed og depression ikke tales eller tænkes væk. Der skal snakkes direkte med kroppens dybere lag bl.a. ved mild berøring og bevægelse.

Kroppens grundopgaver

  1. Den giver dig liv, oplevelser og handlemuligheder
  2. Den forsvarer og beskytter dig
  3. Den holder det tilbage du ikke vil, må og kan vise
  4. Den lever op til krav og forventninger
  5. Den kan vi vise dig tilbage til sin oprindelig, harmoniske natur.

Kroppen former sig og reagere på vores sanser og følelser allerede fra det øjeblik, vi ligger i livmoderen. Er påvirkninger stærke, eller sker de over længere tid, bliver prægningen permanent. Ofte går vi rundt med oversete kamp- og flugtreaktioner i kroppen. Ubevidste muskelspændinger og stivnet bindevæv er skjulte eller fortrængte følelser. Spændte og tilbageholdte områder i kroppen er 'frosne følelser', som slipper når bevidstheden og følelserne får adgang til det bagvedliggende materiale, uanset om det er afsavn, frygt eller kærlighed. Det giver derfor mening med afspænding af kroppen, så attituder, mønstre og skjulte dagsordner bliver bevidstgjorte.

Balance mellem tanker, følelser og fornemmelser

Vi tænker 60.000 tanker om dagen og 95 procent af dem, var det samme, du tænkte på igår. Hovedets intelligens har en tendens til overanstrengelse og kan skabe en hektisk og rastløse oplevelse inde i os. Tankerne støjer ofte så meget, at vi går glip af det, der sker omkring os.

Vores tænkning er god til at opdele og skabe teori, så vi bedre kan overskue verden. Men bagsiden er, at det skaber en adskillelse til virkeligheden. Det resulterer i værdier som kontrol, bedømmelse og fornuft ud fra abstraktioner, som kan være gode i nogen situationer, men er blevet dominerende i stort set alle situationer i vores kultur. Lige fra løsninger på klimakrise og social ulighed til vores egne valg om familieliv, karriere og hvor vi skal bo. Når vi træffer beslutninger herfra, vil det være på baggrund af en idé om verden. Når du ikke er nærværende til øjeblikket, vil du gå glip af den information øjeblikket indeholder. Vi træffer altså vores beslutninger ud fra en lille del af vores evner. Det er kernen til mange af de udfordringer, vi står overfor i den moderne verden.

Vores evne til at tænke er enestående i dyreriget, men opnår først den fulde værdi, når den bliver vejledt af eller harmoniseret med vores intuition og kroppens intelligens. Vi kan ikke "slukke" for tankemylderet, men vi kan lade vores opmærksomhed hvile i kroppen og åbne op for vores sensitivitet til verden. Tankerne er et redskab fremfor kontroltårnet. Menneskets kreative evne lægger i sammenspillet mellem fornemmelser, følelser og tanker - hara*, hjerte og hjerne. *Hara er et japansk udtryk for området omkring bækken og mave.

Indre sandhed

Kroppen har en naturlig fornemmelse for sandhed. Vi kan mærke autencitet i os selv og andre, når der er en følelse af harmonisering, afslappethed og flow i kroppen. Det er en fornemmelse af at være grounded - god forbindelse til os selv og Jorden. Denne indre visdom er ofte tilsløret af vores prægning og socialisering - vi træffer oftest beslutninger udfra, hvad vores kulturer, familier og venner synes om, eller hvad vi tænker, vil gøre os glade. Det gælder især os der er meget sensitive. Tilgengæld er sensitiviteten en styrke, når den er grounded.

Når vi eksternaliserer vores beslutninger, kan vi begynde at føle os ude af balance og spændinger i kroppen, hvis de ikke er i overenstemmelse med ens egen indre sandhed og natur. Over tid opbygger vi nogle begrænsende opfattelser af livet og vi reagerer på andres forventninger, fremfor at agere ud fra en hvilen i os selv. Vi føler os forvirret og det kan mærkes som spændinger og sammentrækninger i kroppen. Vi kommer ud af “lod”. Hvis vi længe har fokuseret på ydre tegn på succes, kan vi helt have glemt, hvordan vi skaber kontakt indadtil og finde svar på vores spørgsmål her.

Hjem i Kroppen tilbyder BevidsthedsBerøring og Workshops, til dig der gerne vil genetablere kontakten til din indre sande natur og leve dit liv herfra.