Coaching

Mere klarhed i en kaotisk verden

Understøtter din krop det liv du gerne vil leve? Eller føler du, at du sidder fast i gamle vaner og mønstre, der får dig til at leve på autopilot? Og mangler energi til at ændre det?

Coaching igennem kroppen kan fører til en indre omstilling ved tilpasset og vedvarende øvelser og oplevelser. Ved at genforene din krop og dit tænkende selv kan du skabe et kraftfuldt tilbud til verden. Når du er kropslig forankret, har du større tillid til dine kompetencer.

Den moderne livsstil som ofte efterlader os overvældede af mental og fysisk stress, gør det udfordrende at være nærværende i kroppen. Det gør, at vi sidder fast i tankemønstre og vaner, for at kunne håndtere hverdagen. Det er egentlig en strategi, som kan hjælpe os til et vist punkt og andre ser det måske som, at det kører på skinner for dig. Men du kan mærke at det kunne være anderledes og du er i stand til meget mere. Livet er begyndt at føles reduceret og vi er ikke helt den partner, forældre eller medmenneske, vi gerne vil være.

Du er kommet til et sted hvor:

  • De gamle vaner ikke virker mere
  • Din komfortzone er blev ukomfortabel
  • Du er klar til at bryde ud af træthed, forvirring og frustration

I et samarbejde med mig vil vi adressere og blidt afvæbne den stress og frygt, som sidder i kroppen. Vi træder sammen ind i væredygtighed, som er en indre omstilling, hvor der kommer bevidsthed bag vores handlinger. Du lærer at komme mere tilstede i kroppen og observere de tanker, følelser og fornemmelser som opstår i dig. Det øger din selvforståelse, så du kan leve et liv, som resonerer med din inderste kerne.

Ofte starter vi søgen med at læse bøger, blogs og tager kurser osv. For at få at vide hvordan vi kan leve vores liv anderledes. Det, vi egentlig har brug for, er at genetablere kontakten til vores indre kompas og vores naturlige ressourcer. For de fleste er de blevet trænet ud af os, når vi slutter skoletiden og det fortsætter i vores arbejdsliv. De har været blokeret for i årevis. Og vi har lært at lægge vores liv i hænderne på eksperter og autoriteter. Udfordringen er at de fleste af os har glemt at stole på vores egen oplevelse.

"Din krop indeholder mere visdom end den dybeste filosofi” Nietsczhe

Et liv levet i overenstemmelse med vores inderste kerne kræver, at man er hjemme i sin krop. Kan mærke egne behov og tage vare på dem. Når krop, følelser og bevidsthed er harmoniseret kan vi mærke en helhed, hvor vi oplever mere mening og formål i vores liv. Det ændrer måden, vi er i verden på og er der for andre.

Hvor hviler din opmærksomhed nu? Hvad sker der med og i din krop? Hvor kan du mærke dit åndedræt? Er din nakke spændt eller afspændt? Hvordan fordeler du din vægt, når du sidder eller står?

Væredygtighed

Mange af os længes efter et liv, hvor vi er tættere forbundet med os selv, hinanden og verden. Kroppens sanser og fornemmelser er forbindelsesledet. Både de indre og de ydre sanser. Hvis vi lever et liv i hovedet og distanceret fra livet i kroppen, er vi ikke i stand til at mærke os selv. Det gør det også svært at mærke andre, at føle deres glæde, smerte, håb og hvad de frygter. Det samme gælder vores fire-benede venner eller dem der flyver, svømmer eller kravler og de levende systemer, der giver os liv. Den abstrakte distance vi har skabt til kroppen, har store konsekvenser for vores og andres liv. Vi kan ikke ikke-kommunikere. Og det vi kommunikerer påvirker verden omkring os. Når vi bliver mere bevidste om, hvad og hvordan vi kommunikerer i verden, kan der blive større sammenfald mellem vores intention og påvirkningen.

Dette dybe arbejde behøves ikke at føles hårdt. Naturen stræber og anstrenger sig ikke. Det er en egenskab, vi mennesker har, som tjener os godt i kamp/flugt situationer. Men hvis du er træt af at leve efter reglerne for kamp/flugt, kan jeg vise en anden vej.

Forløb

Vi skræddersyer et forløb til dig. Generelt opbygges det på denne måde:

  1. Indledende samtale, hvor vi kortlægger dit nuværende liv i forhold til vaner, spændingsmønstre, kropsbevidsthed og længsler. Det vil afsløre det, der står i vejen for forandring og "de lavt hængende frugter" - ændringer som er lige til for at leve et liv som resonere med dig.
  2. Du vil blive vejledt i øvelser du kan implementere i din hverdag, så du vil begynde at praktisere et liv, hvor du er hjemme i kroppen og lever fra din kerne. Jeg er ikke interesseret i at tilføje endnu flere ting til den endeløse to-do liste. Jeg er til gengæld begejstret for at dele indsigter i hvordan vi kan genoprette vores forbindelse til vores naturlige krop og få adgang til dens klarhed og visdom.
  3. Jeg er med på din unikke vej hjem i kroppen som sparringspartner, indtil du føler dig tryg ved den nye opfattelse af livet og forandring.

"Vi vælger ikke vores fremtid, men vi vælger vores vaner, og vores vaner vælger vores fremtid". F.M. Alexander

Sessionerne kan dels foregå over skype-møder og personlige møder i min klinik eller i naturen. Samtalerne og vejledningen vil blive godt understøttet af BevidsthedsBerørings sessioner, hvis vi aftaler det.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale, der kan klaregøre et muligt samarbejde.

Prisliste

1 Session: 500 kr

Klippekort 3 Sessioner: 1250 kr

Klippekort 5 Sessioner: 2000 kr

Alle sessioner er af 60 minutters varighed, hvis ikke andet aftales