BevidsthedsBerøring

Selvforståelse igennem kroppen

Gennem en session i BevidsthedsBerøring kan du komme i kontakt med dine ressourcer, kreativitet og indre ro.

Du lægger på en massagebriks, hvor kroppen afspændes via mild, fordybende berøring. Det styrker din krops evne til at opløse dybe mønstre og viser dig vejen til en naturlig og harmonisk tilstand. 

Der åbnes til de ubevidste dele i kroppen, som er svære at nå frem til via samtale eller mentale øvelser.

Vi arbejder med åndedræt, berøring, stilhed og samtale til at skabe kontakt med kroppens indre viden og tillade den at tale, blive hørt, udfolde sig og blive støttet. 

Processen harmoniserer krop, følelser og bevidsthed og åbner op for dyb selvindsigt og transformation. 

Find hjem i dig selv

Mærker du en længsel efter at udvikle dig personligt, professionelt eller spirituelt, men føler du sidder fast og ikke har været i stand til skabe forandring? Meget ofte er vi fremmede for os selv og er måske ikke rigtig tilstede i livet. Du kan føle dig lidt ved siden af dig selv, træt, stresset og brugt. I BevidsthedsBerøring (fremover BB) arbejdes der direkte med den længsel igennem kroppen. BevidsthedsBerøring er et tillidsfuldt samarbejde mellem to mennesker. En BB-facilitator er din sparringspartner og kroppens allierede. Ved at harmonisere krop, følelser og tanker kan der skabes bevidsthed om, hvad der holder dig tilbage og hvilke muligheder du har. Bevidsthed er at være vågen og berøring vækker kroppen til live.

I en BB session kan du opleve at:

  • Stress reduceres og ro/hvile-systemet aktiveres
  • Det naturlige åndedræt frisættes som revitaliserer kroppen
  • Din kropsbevidsthed styrkes
  • Ubevidste spændinger i muskler og bindevæv opløses og stagneret energi og blokerede følelser fritsættes
  • Krop, følelser og bevidsthed harmoniseres, hvilket åbner op for indsigt og transformation
  • Komme i kontakt med dit unikke, inderste selv​​ ​som åbner til din indre kompas, styrker og livsglæde.​
  • Kroppens naturlige helbredelse styrkes ved at hormonbalance og nervesystem harmoniseres

Kroppen kender vejen til indre frisættelse og åndedrættet viser vejen

En BB-facilitator er din krops ambassadør og din personlige sparringspartner i mødet med din krop og dit inderste væsen.

En BB-facilitator er ikke behandler, healer eller psykoterapeut. Vi stiller derfor ikke diagnoser eller anviser kure. BB befinder sig i en ny kategori, hvor vi har frihed til at gå nye veje og følge klient og krop ind i nye opdagelser af sig selv. Vi kan springe 100 mellemregninger over, fordi vi ikke skal analysere, forklare eller udrede noget, men tillader kroppen selv at åbne sig – indefra og ud. Du er stærk og kompetent i din egen kerne.

Afsæt halvanden time til indre harmonisering

En session varer halvanden time - to timer kan aftales.

En BB session starter med en kort indledende samtale, hvor jeg kan få et indtryk af dit liv og din intention bag at arbejde med BB.

Herefter starter kropsarbejdet, hvor du ligger på en briks iført undertøj (andet kan aftales, hvis du har det bedst med det). Ved at observere åndedrættet og mærke ind, ser vi hvor du holder spænding og kroppen er formet ud fra din livshistorie. Mange kender til spændinger i skuldrene, som både kan stamme fra at sidde ved en computer hele dagen og/eller frygt for noget (oftest ubevidst). Min rolige, støttende og inviterende berøring hjælper dig med at skabe bevidsthed og give slip på de ubevidste spændinger. Undervejs sætter jeg ord på, hvad jeg ser og mærker og spørger ind til din oplevelse. Det er forskelligt fra person til person, hvilke fysiske og følelsesmæssige oplevelser, der kan opstå. Det vil ligeledes oftest være forskelligt fra session til session. Du vil med tiden lære din krops signaler og sprog at kende, som er med til at give indsigter om dit liv.

Efter kropsarbejdet får du lov at ligge lidt og mærke ind og komme til dig selv. Hvis du efterfølgende har lyst til at sætte nogle ord på oplevelsen, er der plads til det. Nogen gange kan du opleve, at du gerne vil gå uden at sætte for mange ord på.

Her kan du læse mere om baggrunden for BB: Mere om BB

Priser

1 Session: Opstartstilbud august 2020 – 400 kr (herefter 600 kr) 

Klippekort 3 Sessioner: 1500 kr

Klippekort 5 Sessioner: 2400 kr

Alle sessioner er af 90 minutters varighed, hvis ikke andet aftales

Next

Anbefalinger

Previous