Workshops

Åben din verden op igennem styrket kropsbevidsthed

Føler du dig hjemme i din krop? Eller føler du dig stiv og begrænset i kroppen og lever det meste af livet i hovedet?

"Hjem i Kroppen"- workshop er til dig, der trænger til at komme hjem i kroppen. I en mindre grupper vil vi udforske, hvordan vi kommer ned i kroppen og styrker vores kropsbevidsthed. Du får konkrete øvelser og bliver udfordret på den opfattelse, vi har af krop, sind og ånd i vores kultur. Workshoppen er for alle og kræver ingen forudsætninger.

Kropsbevidsthed er evnen til at mærke kroppen, følelser og fornemmelser, imens de forekommer, uden fortolkninger eller efterrationaliseringer. Ved at styrke den kan din verden åbnes op til øjeblikket. Du kan opleve at bevæge dig med mere lethed, styrke og frihed igennem livet. Som ørnen der svæver med vinden og de varme luftstrømme uden unyttige anstrengelser.

Det hovedet ved værdsættes højere i vores kultur end det kroppen ved. Vi bedømmer, beregner og laver strategier uden at lægge mærke til det ubehag som skabes, når vi ikke mærker øjeblikket. Vi har adskilt vores tænkning fra vores væren og er blevet meget selvbevidste, som modsat kropbevidst, er en fortolkning, en mental konstruktion af sig selv. Det fastholder os i fortællinger om os selv og afholder os fra at mærke virkeligheden. At være fuldt tilstede kropsligt både fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt betyder, at vi er nærværende for alt og alle. Vi er hjemme til den smukke tur, det er at være i live. Vi lærer at blive med vores oplevelser, uanset om de er gode eller dårlige.

Opdeling mellem krop og hoved bliver opretholdt af ubevidste mønstre og vaner i fysiologi, hvis det ikke bliver bevidstgjort, overhører vi det kroppen ved; at den hører til i verden, udtrykker verden og er skabt til glæde og begejstring. I stedet kan følelser ophobes og vise sig som pludselige vredesudbrud, angstanfald eller måske som en uforklarlig følelse af tristhed eller depression.

Hensigten med de workshops jeg afholder er, at udforske hvordan vi kan komme hjem i kroppen og være her i relation med andre og verden. Det er ikke at undertvinge vores tænkning, men at bringe den i balanceret helhed med kroppens intelligens. Når vi igennem oplevelser bliver bevidst om, at vi har et valg, åbnes verden op for os.

Workshops tager udgangspunkt i sansninger, åndedræt, meditation, dans og leg og består af følgende elementer:

  • Opmærksomhedsøvelser som genetablerer forbindelse til dig selv, dine relationer og verden.
  • Øvelse i at frigive åndedrættet til dets naturlige ugjorte rytme
  • Bevægelsesoplevelser der vækker kroppens sanselighed og muligheder
  • Lege som frisætter forbindelse med andre
  • Livgivende samtaler og refleksioner om de personlige oplevelser

Workshops tilbyder et trygt rum hvor vi kan lege, bevæge os og være kreative sammen med andre på rejsen hjem i kroppen. Igennem sanse- og bevægelsesoplevelser udforsker vi, hvordan vi lytter med hele vores krop og hvordan vi forbinder os med hinanden og verden.

Nye workshops bliver lagt her på siden samt Hjem i Kroppens facebookside

Deltagers ord om workshops