Mere om BB

Kroppen kender vejen og åndedrættet viser vejen.

BevidsthedsBerøring bygger på fagene Bevidsthedsanatomi og Eksistentiel fysiologi.

Bevidsthedsanatomi handler om kroppens opbygning på et energi- og bevidsthedsplan. Det giver en ny forståelse af skjulte sammenhænge og dynamikker i kroppen.

Eksistentiel fysiologi er kroppens psykologi og giver en bedre forståelse af, hvorfor kroppen gør, som den gør.

Kroppen er din bedste ven

  • Den giver dig liv, sansninger, oplevelser og handlemuligheder
  • Den beskytter og healer dig
  • Den holder det tilbage du ikke "kan" eller "må" vise
  • Den lever op til krav og forventninger
  • Den kan vise dig tilbage til den oprindelige og harmoniske tilstand

 

Når kroppen får de informationer, den har brug for, harmoniserer den sig selv, og dit sande selv kan få plads.

Kroppens naturlige tilstand er harmoni, glæde, udfoldelse og indre fred. Stress opstår ved for stor mængde af informationer, arbejdsopgaver og problemer, som hober sig op gennem barndom og en vedvarende travl hverdag i konstant forandring. Det får os til at gå i overlevelses tilstand. I den tilstand er det umuligt at lære og være. Professor i fysiologi Kerstin Mobergs forskning viser, at blid, empatisk berøring er det bedste middel til at få kroppen til at give slip på beredskab og kamp-/flugtsystemerne i reptilhjernen og kroppens dybere reflekser (Læs mere i "Afspænding ro og berøring").

Ved afspændingen aktiveres ro/hvile-systemerne og det frie åndedræt og livsenergien vil flyde bedre. Det skaber en tilstand, hvor forandring kan ske og det regulerer hele systemet. Det aktiverer også kroppens helbredende egenskaber og skaber forudsætning for at ændre en negativ livsspiral. Når vores mønstre bliver belyst og bevidstgjorte, kan vi begynde at udforske andre muligheder.

Den naturlige krop

Kan du huske da du var 2 år? Jeg får et billede af "den naturlige krop", når jeg ser mine børn, ubekymret danse på bordet, fuldt tilstede i kroppen. I løbet af vores opvækst opbygges “den prægede krop”, som er et udtryk for vores livsfortælling.

Vi formes af de familie dynamikker, kulturer og institutioner vi fødes ind i. Vi fødes med en åben, formbar og fleksibel krop. Når vi begynder at opleve livet, begynder kroppen at reagere på omverden. Når vi er børn, orienterer vi os efter sikkerhed, kærlighed og at blive set. Efterhånden skaber vi en krop, der hjælper os med at mærke det, uanset om det får os ud af balance. Det kan senere i livet ses i vores holdning, spændingsmønstre, vaner og sygdomsbillede, da vi oftest er nødt til at tilpasse os og ændre den vi dybest set er for opnå sikkerhed og kærlighed. Det bliver til ubevidste lag i kroppen, som du kan få hjælp til at mærke under en session i BevidsthedsBerøring. Kroppen fortæller oftest mere end ord. Ved lyttende, afspændende og inviterende berøring kan de bevidstgøres og kroppen kan give slip på gamle negative mønstre og åbne op til frihed, kreativitet og livsglæde.

Unaturlige og uharmoniske tilstande i kroppen, er naturlige og harmoniske reaktioner, på unaturlige og uharmoniske omstændigheder.

Ligesom en knyttet næve gemmer en åben hånd, er vores naturlige krop med dens medfødte evne for glæde, kærlighed og visdom skjult i vores smerter og følelsesløshed. En næve kan åbenbare en hånd, og på samme måde kan vores naturlige krop dukke op fra vores spændinger og trække vejret igen.

Under en BB-session benytter vi kropslæsning, for at se, hvad kroppen har gjort for at hjælpe os gennem hele livet. Det giver et redskab til at åbne op til den oprindelige, harmoniske tilstand i kroppen.

Du kan læse mere om Bevidsthedsanatomi og Eksistentiel fysiologi, på hjemmesiden for BevidstshedsBerøring (se link nederst på siden) og i bogen "Den Bevidste Krop" af Bjørn Herold Olsen